NÖDIGT OCH ONÖDIGT VETANDE 7

Våld mot änkor och deras barn är ett av de allvarligaste brotten mot de mänskliga rättigheterna och ett hinder för utveckling.  Miljoner änkor lever i extrem fattigdom, de är isolerade, hemlösa, drabbade av våld, dålig hälsa och diskriminering.  För att uppmärksamma änkor av alla åldrar runt om i världen utsåg FN:s generalförsamling den 23 juni till den internationella dagen för änkor och i år uppmärksammas dagen för första gången.

Av världens omkring 245 miljoner änkor, lever över 155 miljoner i extrem fattigdom. I konfliktdrabbade länder blir kvinnor ofta änkor som mycket unga och tvingas ensamma ha ansvar för barnen i en pågående konflikt, utan hjälp och stöd.

”Den första internationella dagen för änkor är ett tillfälle att uppmärksamma allt det som en kvinna ställs inför när hennes make dör.  Samtidigt som de handskas med sin sorg märker de också att de saknar ett socialt skyddsnät. Alltför ofta saknar änkor tillgång till arv, landområden, arbete och möjlighet att täcka de grundläggande behoven”.

Stråstjärtad änka (Vidua fischeri) är en fågel i afrikanska familjen änkor inom ordningen tättingar.

Den vackra bakelsen Änka är gjord på luftig sockerkaksbotten med en ljuvlig fyllning på vaniljkräm och grädde. Överdragen med ett tunt lager grön marsipan och toppad med vispad grädde, chokladgarnityr och en bigarrå.

Det svenska ordet "änka" kommer från fornsvenskans "enke", som betyder "enda" och "enstaka" och kommer från "ensam", vilket man ju blir, när ens äktenskapspartner avlider.

Johannes Döparens livsuppgift var att bana väg för Jesus. Han blev kallad till detta av Gud innan han föddes. Gamla testamentet innehåller profetior om Johannes Döparen som skulle komma.

Johannes mor var Elisabet och hon var släkt med Jesu mor Maria. Johannes far var prästen Sakarias. De var komna till åren och kunde inte få barn. Men Gud talade till Sakarias på ett väldigt speciellt sätt genom att sända en ängel till honom. Ängeln sa åt honom att de skulle få en son och honom skulle de ge namnet Johannes. Ängeln sa att Johannes skulle bli stor inför Herren och omvända många till Herren, deras Gud.

Johannes Döparen var ett verkligt original. Han vistades i öknen, bar kläder av kamelhår och levde på gräshoppor och honung. Han predikade bättringens och omvändelsens budskap. Folk kom ut till honom i öknen och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

Johannes Döparen blev så småningom fängslad för att han tillrättavisat landsfursten Herodes Antipas för han gift sig med sin brors hustru.

På Herodes födelsedagsfest dansade dottern till Herodes hustru inför gästerna. Herodes blev mycket förtjust och svor på att han skulle ge henne vad hon än begärde. Hennes mor intalade henne då om att begära att få Johannes Döparens huvud på ett fat.

Herodes blev bekymrad, men tillmötesgick begäran. Johannes Döparen blev halshuggen och dog som martyr.


Allt var inte bättre förr.

Storbritannien eliminerade praktiskt taget salmonella genom att vaccinera kycklingar USA har dock vägrat att ge sådana vaccinationer, trots de erkända framsteg som skett på de brittiska öarna. 

Smittkoppor är den första och enda sjukdomen som någonsin har utrotats helt och hållet. Smittkoppor finns nu bara i laboratorier med hög säkerhet i Ryssland. Sjukdomen förklarades utrotad redan 1980 av WHO.

Och apropå smittkoppor; trots motstånd från den kontinentala kongressen i USA beordrade George Washington under det amerikanska revolutionskriget vaccination av totalt 40 000 soldater från smittkoppor, vilket minskade infektionsgraden från 17% till 1%.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har antal fall av mässlingen ökat med cirka 30% i världen, vilket delvis tillskrivs på grund av ett ökat vaccinationsmotstånd. 

Motstånd mot vaccinationer har en lång historia bakom sig. Redan 1871 organiserade oroliga föräldrar i staden Leicester en protest mot smittkoppsvaccinationen, som ledde till att den obligatoriska vaccinationen i Storbritannien avskaffades. Tio år efter att Storbritannien avskaffade obligatorisk vaccination, uppstod ett utbrott som ledde till att ett antal tonåringar fick olika och sällsynta sjukdomar. De drabbade tonåringarna var inte vaccinerade.

Den välbekanta Raggedy Ann-dockan – som du säkert känner igen från dina sjukhusbesök som yngre – användes som en symbol för barn som skadades av uteblivande vaccinationer av antivaccinationsrörelsen i början på 1900-talet.

Enligt amerikansk lagstiftning kan dess militärpersonal få vaccinationer som inte är tillgängliga för allmänheten, såsom Adenovirusvaccinet. Lagen är dock främst till för att skydda sin militära personal i krigstider.

Det klassiska influensaviruset kan vara dödligt för barn med andra redan existerande medicinska tillstånd. En nyligen genomförd studie visade att influensavaccinationen minskade hotet en influensarelaterad död för dessa barn med hela 51%.Förvånansvärt nog finns nästan ingenting skrivet i Sverige om munskydd i ett historiskt perspektiv. Den senaste skrift som nämner munskydd är från 1959 och säger endast att de efter användandet ska läggas i en hink med ett lock som kan manövreras med fotpedal

Mer information ger Berthold Carlsson i sina minnen från sin tid som kirurg hos Karl Gustaf Lennander i Uppsala 1892–1895 [2]. Han beskriver mycket utförligt den omständliga handtvätt som föregick operationerna, men skriver helt kort: »Som munskydd användes en gaslapp bunden med ett band runt huvudet ovan öronen och med ett under hakan«. Man förstår av detta att munskydd vanligtvis användes; Lennander själv kunde dock inte bära munskydd, eftersom han hade ett svårt hjärtfel som gjorde att andningen försvårades alltför mycket.

På det berömda fotografi som visar när Lennander tar bort en pistolkula i bakre delen av skallen på en patient har varken operatören, professor Salomon Eberhard Henschen, som står bakom honom eller den assisterande underläkaren munskydd. Lennander hade inte ens handskar. En viktig funktion för munskydd på den tiden uppges ha varit att förhindra att matrester som fastnat i skägget skulle falla ner i såret.

Den äldsta kända beskrivningen av hur man skulle skydda sig mot pesten kommer från Montpellier 1348 och gäller digerdöden. Läkaren där är medveten om att smittan är luftburen och anbefaller att man ska hålla en svamp fuktad i vinäger för näsa och mun när man är nära den sjuke. Egendomligt nog skulle vinäger bara användas i varmt väder – var det kallt skulle man andas in vissa kryddor

Under 1500-talet började man använda speciella masker som var försedda med en näbb där det låg aromatiska kryddor. Masken var inte tänkt att skydda mot bakterier eller virus (som man då inte kände till) utan i stället skrämma de onda makter som hotade.

Under spanska sjukan för hundra år sedan, liksom nu under coronapandemin, har världens länder intagit olika positioner i frågan. Vem som har rätt kanske vi får svar på när den nuvarande pandemin gått över.

Somliga virus gör oss sjuka, andra är harmlösa fripassagerare och vissa spelar en viktig roll i ekosystem. Dessutom kan de göra medicinsk nytta och möjligen bli ett vapen mot multiresistenta bakterier. Imponerande av något som är så litet att det inte ens lever på riktigt!

Virus är världens minsta och antagligen vanligaste livsform – om vi tillåter oss en generös tolkning av ordet ”livsform”. Virus stämmer inte helt med vår definition av liv, men påminner samtidigt för mycket om liv för att kunna beskrivas som död materia. De är något mitt emellan. Ett stycke genetisk kod, utan egen cell och ämnesomsättning, men med förmåga att föröka sig, utvecklas och sprida sig över världen.

Virus är runt 100 till 1 000 gånger mindre än bakterier och det dröjde till 1930-talet innan de upptäcktes. Då uppfanns elektronmikroskopet som är betydligt starkare än ljusmikroskop.

 Innan dess visste man att det fanns någonting, en sorts smitta som fanns kvar efter att alla bakterier filtrerats bort, men man visste inte vad den bestod i.

Framgångsrika behandlingar mot virus har funnits betydligt längre än kunskapen om virus. Det första vaccinet, riktat mot virussjukdomen smittkoppor, började användas för mer än 200 år sedan, efter att läkaren Edward Jenner visat att personer som utsatts för kokoppssmitta blev immuna mot smittkoppor. Innan dess hade vaccinliknande metoder, variolisation, använts för samma ändamål i hundratals år i bland annat Kina och Indien.

Nästan två sekler efter Jenners experiment blev smittkopporna den första sjukdom som människan lyckats utrota. Segern utropades officiellt av världshälsoorganisationen WHO 1980. Det sista svenska smittkoppsutbrottet inträffade 1963.

Det finns väldigt många virus i världen. Bara en liten del av dem infekterar människor, och av dessa är det bara en liten del som gör oss sjuka. Men det är förstås mest dem som det har forskats om – samt i viss utsträckning virus som drabbar viktiga husdjur och grödor. Resten av världens virus vet vi fortfarande rätt lite om.